Mammas Källare

Mammas Källare grundades av en grupp rollspelare och dåvarande förstaårs-studenter på BTH år 2009. Samtliga grundare ansåg att studentlivet i Blekinge hade potential, och att det vore kul om några drivande individer tog tag i saken och organiserade en studentförening dedikerad till spel och verklighetsflykt! Mammas Källare har sedan dess jobbat med rollspel, brädspel, filmkvällar, airsoft-event och LAN – däribland WonderLAN, som arrangeras en gång per termin. Vi existerar för att berika studentlivet i Blekinge och föra människor samman genom galna upptåg och roliga event.

Mammas Källare är inte att förväxlas med kvasiföreningen MK. De båda organisationerna är ekonomiskt skilda från varandra, och Sverokföreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar. De aktiviteter vi anordnar är alkoholfria och faller under Sverok, däribland WonderLAN.

Om du känner dig manad att hjälpa oss nå våra mål är det bara att gå fram till någon av våra representanter i styrelsen, slänga iväg ett mail, eller via vår facebooksida.

Välkommen till verkligheten!