Regler

1. GENERELLA REGLER

1.1 AVSTÅND
Varje besökares deltagande utgör ett bindande avtal att följa reglerna. WonderLAN förbehåller sig rätten att utan vidare meddelande ändra reglerna. WonderLAN är öppet för alla åldrar men kan innehålla innehåll som turneringar och annat material som inte lämpar sig för alla åldrar.

1.2 INSTRUKTIONER FRÅN MYNDIGHETER
Varje deltagare måste följa instruktionerna från WonderLANs crew, brand- och säkerhetsvakter, samt lokala myndigheter såsom polis, brandkår etc. (även om dessa anvisningar går emot WonderLANs regler).

1.3 NOLLTOLERANSPOLICY

WonderLAN har en NOLLTOLERANSPOLICY mot alla former av trakasserier, inklusive men inte begränsat till: förnedrande språk; hot; hatbrott; skrämsel; otillåten fotografering eller inspelning; stalkning; oönskad fysisk kontakt; oönskad fysisk uppmärksamhet; uttalanden eller verbala utbyten som hotar eller uttrycker förakt för etnicitet, religiös övertygelse, sexuell läggning, medborgarskap, utseende, kroppsstorlek, ålder, funktionshinder eller identitet.

NOLLTOLERANSPOLICY gäller för ALLA som deltar i WonderLAN inklusive men inte begränsat till: deltagare, crew, press, sponsorer och gäster.

Vi uppmanar alla att omedelbart rapportera tecken på trakasserier – både om det drabbar dig själv eller om du bevittnar att det drabbar någon annan. Rapportera det till en medlem av WonderLAN crew och/eller till lokala polismyndigheter. WonderLAN Crew har kläder tydligt märkta med CREW på baksidan/framsidan.

Om du bryter mot dessa regler kan du bli ombedd att lämna evenemanget utan återbetalning.

1.4 DROGER
Droger i någon form är inte tillåtna att tas in i WonderLANs lokaler. Personer som verkar vara berusade och/eller påverkade av droger/andra icke-tillåtna ämnen kommer inte att tillåtas på platsen när som helst. Personer som verkar berusade och/eller drogpåverkade kommer att uppmanas att lämna evenemanget. Rökning och användning av elektroniska cigaretter är strängt förbjudet inomhus och är endast tillåtet på utrymmen utanför lokalen.

1.5 KLÄDSEL
WonderLAN har inga krav på hur du ska klä dig. Däremot är olämplig klädsel som bedöms vara stötande av WonderLAN crew inte tillåtet på eventet. Studentoveraller ser vi helst att de inte förekommer under LAN:et, då de är starkt förknippade med alkoholrelaterade tillställningar och har en tendens att inte bli tvättade. Vi behåller rätten att uppmana personer med olämplig klädsel att lämna evenemanget.

2. BOKNING AV PLATS

2.1 EN PERSON PER PLATS
Varje bokning och sittplats gäller för en (1) person och en (1) dator under evenemanget. Med varje biljett får du en plats vid ett bord och en stol samt rätt att vara inne i WonderLAN under hela eventet enligt öppnings-/stängningstider som läggs upp på hemsidan.

2.2 ÅTERBETALNING
Om du redan har betalat för en biljett för en plats vid ett bord och en stol kan din biljett inte återbetalas. Sjukdom eller oförutsedda händelser som förhindrar dig från att delta ger dig inte rätt till återbetalning.

2.3 EVENEMANGSINSTÄLLNING
Om evenemanget skulle ställas in kommer det att skjutas upp till ett senare datum. Bord- och stoluthyrningen kommer inte att återbetalas. Bord- och stoluthyrningen gäller för det nya datumet för det uppskjutna evenemanget.

2.4 LAN & STRÖMAVBROTT
Eventuella avbrott i LAN-nätverket ger dig inte rätt till återbetalning eller nedsatt pris för bord- och stoluthyrning. Inställda föreläsningar, turneringar eller andra aktiviteter ger dig inte rätt till återbetalning eller nedsatt pris för bord- och stoluthyrning.

3. DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK

3.1 DELTAGANDE

Deltagande på WonderLAN-evenemanget sker på egen risk. Du förstår att deltagande i WonderLAN-evenemanget, av dess natur, medför vissa risker som inte kan elimineras oavsett de åtgärder och försiktighetsåtgärder som WonderLAN vidtar för att säkerställa en säker och rolig miljö för alla deltagare. Sådana risker inkluderar, men är inte begränsade till, risk för förlorad, stulen eller skadad egendom eller personskador. Genom att delta i evenemanget antar du frivilligt sådana risker och faror som är förknippade med evenemanget och avstår uttryckligen från eventuella anspråk som uppkommer från eller är relaterade till sådana orsaker eller händelser som inträffar före, under eller efter evenemanget mot föreningen Mammas Källare.

3.2 SJÄLVOMHÄNDERTAGANDE
Följ våra regler, var försiktig och ät och sov normalt. Det rekommenderas starkt att du får en god natts sömn om du planerar att köra till och/eller från WonderLAN. Det är heller inte tillåtet att sova i BTHs lokaler.

3.3 EKONOMISKT ANSVAR
Föreningen Mammas Källare ansvarar inte för ekonomiska förluster i samband med WonderLAN, varken direkt eller indirekt. Till exempel, vid inställt evenemang, elfel eller liknande händelse, är du ekonomiskt ansvarig för eventuella förluster eller skador på dina tillhörigheter.

3.4 ANSVAR
Ingen person eller personer ska hålla föreningen Mammas Källare, dess sponsorer, styrelse eller ideella jobbare ansvariga för alla anspråk som uppstår från, inträffar vid eller relaterar till WonderLAN, inklusive men inte begränsat till skador, förlust av personlig egendom eller personskada, eller användning av likhet, karaktär eller röst som fångats i händelsematerial eller fotografier.

3.5 PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER
Varken WonderLAN eller några andra frigivna sponsorer ansvarar för personliga tillhörigheter eller utrustning. Lämna inte värdesaker och tillhörigheter obevakade!

4. SÄKERHET

4.1 BRANDFARLIGT MATERIAL
Du får inte hantera eller på annat sätt placera kläder eller annat brandfarligt material på elcentraler eller liknande. Du får inte hänga eller på annat sätt placera något på el- eller nätverkskablar som hänger mellan bordsraderna.

4.2 ELEKTRISK UTRUSTNING
Du får inte använda hemmagjord elektrisk utrustning. Använd istället el- och förlängningskablar av god kvalitet. Elsladdar av dålig kvalitet eller förlängningskablar kan skada din datorutrustning och kan även skapa jordfel som får omkopplingskretsarna att stänga av och resultera i att din utrustning saknar ström tills felet är åtgärdat.

4.3 HÖG EFFEKT APPARATER
Du får inte ta med någon form av: brödrost, mikrovågsugn, kaffekokare, kylskåp, strålkastare eller någon annan högeffektsförbrukande eller värmebildande apparat. Även vanliga strålkastare och vanliga glödlampor utgör en brandrisk och får endast användas med stor försiktighet och får inte täckas med brandfarligt material som papper, plast, kläder, osv.

4.4 BRAND
Brand i någon form (ljus, tändare, gaskök eller liknande) är inte tillåtet att användas inomhus.

4.5 TRANSPORTMEDEL
Du får inte ta med en cykel, skateboard, rullskridskor eller liknande transportmedel på området. Detta gäller inte WonderLAN-Crew.

4.6 RENGÖRING AV SKRÄP
Du är ansvarig för att hålla ditt bord, stol och det omgivande området fritt från skräp. Eftersom skräp kan vara brandfarligt ökar det risken för brand. Släng ditt skräp i återvinningskärlen som är placerade i gångarna. Hjälp oss att återvinna genom att placera ditt skräp i rätt kärl: kompost, brännbart, burkar och (viktigast av allt) elektrisk utrustning såsom trasiga tangentbord, kablar, kretskort osv.

4.7 FÅTÖLJER & SOFFA
Du får inte ta med en fåtölj, soffa eller liknande. En enkel kontorsstol kan ersätta stolen du hyrt vid godkännande från WonderLAN ledningen.

4.8 SOVA
Du får inte sova under borden, i gångarna eller i någon av BTHs lokaler.

4.9 FÖRVARING AV TILLHÖRIGHETER
Du får inte på något sätt förvara dina tillhörigheter i gången bakom din stol. Dessa gångar måste hållas fria i händelse av brand eller annat akut behov av utrymning! Dina tillhörigheter bör kunna rymmas under ditt bord. Ta inte med dig något som inte lätt skulle rymmas under ett vanligt hemmakontorsbord.

5. EL & NÄTVERK

5.1 ELEKTRISKA STÖRNINGAR
Varje deltagare bör vara medveten om att störningar i el- och/eller LAN-näten kan inträffa. WonderLAN-Crew kommer att åtgärda dessa problem med högsta prioritet.

5.2 STRÖMUTTAG
Varje deltagare måste ansluta till de strömställen som tillhandahålls av WonderLAN på deras utsedda plats för bord- och stoluthyrning. Du får inte använda ström från din granne eller någon annan strömförsörjning. Detta är viktigt för att säkerställa att belastningen på elnätet är balanserad och därmed minskar risken för elavbrott.

5.3 STRÖMFÖRSÖRJNING
Varje deltagare kommer att dela en strömkrets med andra deltagare. I vår erfarenhet har detta räckt till för 99% av användarna. I den osannolika händelsen av ett strömavbrott kommer mer ström att dras till din plats av eventpersonalen. Alla enheter är anslutna till brytningsbara överspänningsskydd för att skydda våra användares enheter.

5.4 LJUDUTRUSTNING
Du får inte ta med någon form av PA-utrustning eller stora högtalare. För att minska ljudnivån och strömförbrukningen ber vi dig att använda hörlurar. Om du inte kan använda hörlurar är två små datorhögtalare acceptabla vid låg volym, men någon form av 3D-system och subwoofers kommer inte att tillåtas.

5.5 WLAN
Du får inte ansluta din egen WLAN-åtkomstpunkt eller WLAN-router till WonderLAN-nätverket.

5.6 DATORFEL
Om din dator orsakar problem i nätverket som virus, attacker etc. kommer din dator att kopplas bort tills problemet är löst. Om du vägrar att koppla bort din dator från nätverket kommer du att bli ombedd att lämna evenemanget utan återbetalning.

5.7 DATORSKYDD
Varje deltagare måste vidta lämpliga åtgärder för att skydda sig själv från nätverket mot spridning av virus, spionprogram, osv. Det rekommenderas att alla har ett uppdaterat antivirusprogram och brandvägg installerat.

5.8 ILLEGAL NEDLADDNING
Det är strikt förbjudet att piratkopiera eller ladda ner olaglig data. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, filmer, musik, programvara, spel och andra digitala material som skyddas av upphovsrätten. Att bryta mot denna regel kan leda till rättsliga åtgärder och eventuell uteslutning från WonderLAN.

6. ÖVRIGT

6.1 EN STOL PER PERSON
Varje person får endast använda en stol vid varje bords- och stoluthyrningsplats. Du kan inte ha mer än en stol vid ditt bord. Det är inte tillåtet att stapla två eller flera stolar ovanpå varandra för att skapa en högre stol, ta gärna med en kudde istället!

6.2 BORD
Du får inte på något sätt bygga ditt eget bord eller bygga ut utöver det befintliga bordet.

6.3 WonderLAN UTRUSTNING
Du får inte ändra eller röra WonderLAN-kablarna eller utrustningen. Du får endast använda de avsedda LAN-kablarna och uttaget samt bord och stolar.

6.4 ÅLDERSBEGRÄNSNINGAR
WonderLAN har ingen minimiålderskrav, men deltagare under 18 år bör ha sina vårdnadshavare tillstånd för att delta i WonderLAN. Vårdnadshavare måste vara medvetna om WonderLANs regler. Besökare under 13 år måste hela tiden ha vårdnadshavares uppsikt.

6.5 LOKALA LAGAR
Brott mot lagar eller förordningar kan leda till att du blir polisanmäld. Du kan bli ombedd att lämna evenemanget tills polisen kommer för att lösa situationen.

6.6 OBEHÖRIG FÖRSÄLJNING
Du får inte sälja något utan tillstånd från föreningen Mammas Källare. Detta inkluderar inte tillfällig försäljning av begagnade eller personliga tillhörigheter.

6.7 OBEHÖRIG ANNONSERING
Att sätta upp affischer eller annan spridning av kommersiellt material, propaganda eller liknande är strängt förbjudet i lokalerna utan särskilt tillstånd från föreningen Mammas Källare.

6.8 VIDEO & FOTO
Genom att delta i eller närvara vid WonderLAN-evenemanget ger du tillstånd till föreningen Mammas Källare, en obegränsad, överförbar, underlicenserbar (genom flera nivåer), världsomfattande avgiftsfri licens och rättighet att fotografera, spela in, distribuera och använda din likhet, karaktär, röst och, om det finns tillgängligt av dig, din biografiska information, i alla live- eller inspelade ljud-, video- eller fotoutställningar eller annan överföring, utställning, publicering eller reproduktion som görs vid eller i samband med WonderLAN-evenemanget (oavsett om det sker före, under eller efter spel eller föreställning), inklusive rimliga derivat av sådana som sådana parter kan göra från tid till annan, i vilket medium eller sammanhang som helst utan ersättning eller ytterligare auktorisation.

Föreningen Mammas Källare behåller den juridiska rätten att placera nätverkskameror för publicering på internet och även publicera foton som är tagna inom och utanför WonderLAN på internet utan att begära ytterligare tillstånd från deltagare som kan vara synliga på bilderna.

Föreningen Mammas Källare behåller den juridiska rätten att redigera, publicera, ändra, sälja och distribuera fotografier, videor och ljudinspelningar som är tagna inom och utanför WonderLAN på olika innehållsleveranskanaler såsom men inte begränsat till YouTube, Vimeo, Soundcloud och Twitch.tv, eller som en fysisk kopia, utan att begära ytterligare tillstånd från personer som kan vara synliga på bilden.

Förutom föreningen Mammas Källare och individuella utställares villkor, villkor eller policyer för sådana utställares innehåll vid evenemanget, får du inte spela in, streama eller överföra, eller hjälpa till med inspelning, streaming eller överföring, av innehåll eller spelsessioner från någon av skärmarna vid evenemanget. Du är ensamt ansvarig för att klargöra alla rättigheter och tillstånd för någon användning du kan göra av foton, inspelningar, transkripter eller annat liknande material som du tar medan du deltar i evenemanget. Din deltagelse i evenemanget ger dig inte automatiskt någon rätt att använda material som beskrivs i detta avsnitt för något annat än personligt bruk, och i synnerhet inte för kommersiell användning.

IRL Streaming är tillåtet på WonderLAN. Det är dock viktigt att visa respekt för våra besökare! Om, när du streamar eller filmar IRL, och besökare ber dig att inte filma eller på annat sätt visa dem i din IRL stream, måste du omedelbart sluta filma dem. Om du IRL streamar och inte följer denna policy kommer du att bli ombedd att lämna evenemanget.

6.9 DRÖNARE
Drönare är inte tillåtna på WonderLAN.