Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2024-03-13

Välkommen till Mammas Källare! Vi värdesätter och respekterar din integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats och tjänster för biljettförsäljning och evenemang. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy.

1. Insamlade personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från dig när du registrerar dig på vår webbplats, köper biljetter eller deltar i våra evenemang. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera, men är inte begränsade till:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

2. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

  • Bearbeta biljettbeställningar och transaktioner
  • Skicka relevant information om evenemang och biljetter
  • Förbättra och anpassa vår webbplats och tjänster
  • Uppfylla lagliga skyldigheter

3. Delning av personlig information

Vi delar endast dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Vi kan dela information med:

  • Leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att tillhandahålla tjänster
  • Rättsliga myndigheter vid efterlevnad av lagar och regler

4. Fotografering och marknadsföring

Under våra evenemang kan vi ta foton av deltagare för marknadsföringsändamål. Genom att delta i våra evenemang samtycker du till att ditt foto kan användas för marknadsföring på vår webbplats, sociala medier och andra marknadsföringskanaler.

5. Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Dina uppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna policy eller enligt gällande lagar och regler.

6. Cookies

Vi använder oss utav funktionella cookies vid hantering utav betalningar.

7. Inbäddat innehåll från andra webbplatser 

Artiklar på denna webbplats kan inkludera inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser fungerar på precis samma sätt som om besökaren hade besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda kakor (cookies), bädda in ytterligare tredjeparts spårning och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

8. Hur länge vi behåller dina uppgifter 

Dina uppgifter behålls så länge som de behövs för WonderLANs ändamål. När uppgifterna inte behövs längre, raderas de. Detta görs för att vi ska kunna genomföra eventuella förbättringar av våra system.

För användare som registrerar sig på vår webbplats (om någon), lagrar vi också de personliga uppgifter de tillhandahåller i deras användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personliga uppgifter när som helst (förutom användarnamnet, som inte går att ändra). Webbplatsadministratörer kan också se och redigera den informationen.

9. Ändringar i vår Privacy Policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och det är ditt ansvar att hålla dig informerad om eventuella förändringar.

Genom att använda vår webbplats och tjänster efter att ändringar har gjorts i integritetspolicyn samtycker du till dessa ändringar.

10. Kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller begäranden gällande denna Privacy Policy, vänligen kontakta oss via e-post på [kontakt@mammaskallare.se].